VILLKOR

Villkor för att använda tjänsten är att du ni som gör inlägg.

1.Rellevant inlägg görs med signatur och källa 2.Ingen hets mot något parti grupp eller åskådning som helst 3.Inlägg med påstående gör med källa och signatur

Inlagg med sign/ref

Obs, glom ej att gilla ditt inlagg!


VAD HÄNDER?

Sok

ReklamBROTTSKOD
Brottskod opolitisk saklig debatt.Vad anser du